Το γραφείο μας

Λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες

Το γραφείο λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ΑΛΕΞΑΚΗ λειτουργεί συνεχώς από τον Σεπτέμβριο του 1992 παρέχοντας στους πελάτες που μας εμπιστεύονται, υπηρεσίες με συνέπεια ειλικρίνεια και αξιοπιστία.

Παρακολουθούμε όλες τις μεταβολές στην φορολογική και την εργατική νομοθεσία και με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουμε, εξυπηρετούμε τόσο τους επαγγελματίες πελάτες μας όσο και τους ιδιώτες σε όλες τους τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις σχέσεις τους με τις εφορίες, το ΙΚΑ κλπ.

Το γραφείο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις παρακάτω λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες:

  1. Λογιστικές εργασίες (γενικά)
  2. Φοροτεχνικές εργασίες (γενικά)
  3. Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών μηχανογραφικά ή χειρόγραφα
  4. Συμπλήρωση & υποβολή δηλώσεων εισοδήματος
  5. Συμπλήρωση & υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΑΠΔ κλπ.
  6. Συστάσεις, μεταβολές & διακοπές εταιριών & ατομικών επιχειρήσεων