Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μαζεμένα όλα τα σχετικά link προς διευκόλυνση σας

Ασφαλιστικά ταμεία

• ΟΑΕΕ
• ΙΚΑ
• ΤΣΜΕΔΕ
• ΤΣΑΥ
• ΤΑΝΠΥ

Επιμελητήρια

• Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Υπηρεσίες εργασίας & απασχόλησης

• Οργανισμός Απασχόλισης Εργατικού Δυναμικού
• Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Οικονομικές υπηρεσίες

• Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
• Γενική Γραμματεία Εμπορίου
• Ελληνική Στατιστική Αρχή
• Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης
• Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

Υπουργεία

• Υπουργείο Οικονομικών
• Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
• Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διάφορα

• Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Συνήγορος του Πολίτη
• Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
• Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ)
• Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδος (ΙΝΚΑ)

Λογιστικά portal

• e-forologia
• Tax Heaven
• Tax experts