Οι υπηρεσίες μας

Λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες

Εμείς από την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων το 2003 υποβάλλουμε μέσω Η/Υ τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και όλες τις άλλες δηλώσεις (ΦΠΑ, ΑΠΔ, ΦΜΥ κλπ.) των επαγγελματιών πελατών μας όπως επίσης και τις απλές φορολογικές δηλώσεις των ιδιωτών πελατών μας (Ε1, Ε9, κλπ.).

Επίσης καλύπτουμε μηχανογραφικά την τήρηση βιβλίων κάθε κατηγορίας, υπολογισμό μισθοδοσίας και εκτύπωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εφορία, το ΙΚΑ, την επιθεώρηση εργασίας, ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και την υποβολή τους ηλεκτρονικά ή όχι.

Το γραφείο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις παρακάτω λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες:

  1. Λογιστικές εργασίες (γενικά)
  2. Φοροτεχνικές εργασίες (γενικά)
  3. Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών μηχανογραφικά ή χειρόγραφα
  4. Συμπλήρωση & υποβολή δηλώσεων εισοδήματος
  5. Συμπλήρωση & υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΑΠΔ κλπ.
  6. Συστάσεις, μεταβολές & διακοπές εταιριών & ατομικών επιχειρήσεων